കേരളീയ ചിന്തകൾ

malayalapachcha 4 – 2017 february

ആമുഖം

കേരളീയചിന്തയും കീഴാളഭാവുകത്വവും
ഡോ. പ്രദീപൻ പാമ്പിരികുന്ന്

ഗണിതയുക്തിഭാഷ
ഡോ. അനിൽ കെ. എം., ചിഞ്ചു സുരേന്ദ്രൻ

കാവുവിമർശനം-കേരളീയനവോത്ഥാനവും കൊടുങ്ങല്ലൂരും
ഡോ. പി.പവിത്രൻ

ഏ.ആറിന്റെ വ്യാകരണ ധൈഷണികത
ഡോ. ഉണ്ണി ആർപ്പാറയ്ക്കൽ

കേരളീയ ചുവർച്ചിത്രകലയിലെ സൗന്ദര്യാത്മക പരിപ്രേക്ഷ്യം
ഡോ. ആനി തോമസ്

നവോത്ഥാന നായകനിർമ്മിതി ശ്രീനാരായണഗുരു പഠനങ്ങളിലൂടെ
മഞ്ജുഷ പി.വി.

ഗുരുദർശനത്തിലെ സ്ത്രീ
ഉദയൻ. എസ്.

കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ: ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിശകലനം
ലെജ വി.ആർ

നാടോടിവിജ്ഞാനീയമേഖലയിലൂടെ നവോത്ഥാനം -ജന്തുചരിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനം
ഡോ. നിഷ ഫ്രാൻസിസ് ഒ

ശാസ്ത്രമലയാളം-വ്യവസ്ഥാപനവും വിതരണവും
ആതിര ടി.ആർ

Ayyappa Panikkar and The Theory of Interiorization
Dr. Gangadevi. M

ആധുനികപൂർവ കേരളത്തിലെ സസ്യജ്ഞാനം ‘കൃഷിഗീത’യിൽ
പ്രിയദർശിനി

കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്: ധൈഷണികതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം
എം. രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള

കേരളമുസ്ലീം സമൂഹത്തിൻ്റെ ആധുനീകരണവും രക്തിത്തങ്ങളും
മുഹമ്മദ് ബഷീർ കെ.കെ

മഞ്ചൽ: ഹാസ്യത്തിന്റെ ആഖ്യാനവഴികൾ
ദിൽഷ പി. കെ.

ആധുനിക ധൈഷണികത: ഡോ. കെ.എൻ. പണിക്കർ, കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ, ബി. രാജീവൻ എന്നിവരുടെ സാമൂഹികവിമർശനരീതികളെക്കുറിച്ച് ഒരവലോകനം
ജയരാജൻ.പി

ആനന്ദകുമരസ്വാമിയുടെ കലാസൗന്ദര്യദർശനങ്ങൾ
ഡോ. എൽ. അലക്സ്

നവോത്ഥാനം – നോവലിലൂടെ
ജാസ്മി പി. ജെ

കളരിപ്പയറ്റ് : കേരളത്തിൻ്റെ തനത് ആയോധനസമ്പ്രദായം
ഷെറീനാ റാണി. ജി. ബി.

കേരളീയത- തന്മയും ഉണ്മയും
ഡോ. സിസ്റ്റർ മിനിമോൾ മാത്യു

ശ്രീനാരായണഗുരുവിൻ്റെ ക്ഷേത്രദർശനം
ശ്രീജ ജെ.എസ്.

നാരശിരാമൃതം-നിർമ്മിതിയും പ്രയോഗവും
ഡോ. ലാലു എസ്. കുറുപ്പ്

രൂപഭദ്രതാവാദം: സാഹിത്യവിമർശനത്തിലെ ധൈഷണികവ്യാപാരം
അഞ്ജുമോൾ ബാബു

സ്ത്രൈണാരാധനയുടെ അനുഷ്ഠാനവടിവുകൾ കേരളീയകലാപാരമ്പര്യത്തിൽ
രമ്യ പി. പി.

നവോത്ഥാനകാലത്തെ സ്ത്രീനിർമ്മിതി
ജൂലിയാ ഡേവിഡ്

കേരളീയവൈദ്യചരിത്രത്തിൻ്റെ സംസ്കാരരാഷ്ട്രീയം
ഡോ. സ്വപ്ന ശ്രീനിവാസൻ

അനുബന്ധം

അഗസ്ത്യയോഗസാരം കിളിപ്പാട്ട്

കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ധൈഷണികതയുടെ വേറാക്കൂറുകൾ
ഡോ. ജമീൽ അഹ്‌മദ്

Scroll to Top