ലിംഗപദവി വ്യത്യസ്തതയുടെ സൂചകങ്ങൾ

Malayalpachcha issue 5 – Lingapadavi

ആമുഖം
വിച്ഛേദങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും

ഭാഗം 1
വ്യത്യാസങ്ങൾ

കർതൃത്വവും പ്രാതിനിധ്യവും വിമതസാഹിത്യത്തിൽ
ഡോ.ടി.മുരളീധരൻ

പുരുഷസ്വവർഗാനുരാഗം മലയാളസിനിമയിൽ: ചരിത്രം, ആവിഷ്കാരം, പ്രതിനിധാനം
മേഘ രാധാകൃഷ്ണൻ

Social Reform, Law, Gendered Identity among an Oppressed Caste, the Ezhavas in Travancore
Meera Velayudhan

ദലിത് സ്ത്രീവാദം-ഒരു ആമുഖം
മായാ പ്രമോദ്

നിറം, രൂപം, സ്വത്വം: ഒരു വൈയക്തികാഖ്യാനം
സരിത മാഹിൻ

മുസ്ലിംഫെമിനിസം: വ്യത്യസ്തതയുടെ സ്ത്രീവാദം
ഡോ. ഷെറിൻ ബി.എസ്

ഇസ്ലാമും ലിംഗഭേദവ്യവഹാരങ്ങളും: ഫെമിനിസത്തിനതീതമായി മുസ്ലിം സ്ത്രീയാകുമ്പോൾ
മർവ എം

സ്ത്രീവാദവും മുസ്ലിംസ്ത്രീ ഇടപെടലുകളും
ഡോ. ഷംഷാദ് ഹുസൈൻ

ഭാഗം 2
ആധുനികത, ആധിപത്യം, പൊതുവിടം

ഫെമിനിസം, ആധുനികത, ഇടതുപക്ഷം: പൊതുഭൂമിക തേടുന്ന പ്രശ്നമണ്ഡലങ്ങൾ
കെ.എം. വേണുഗോപാലൻ

സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യാവകാശങ്ങൾ
ഡോ: ജയശ്രീ.എ.കെ

ബീച്ചും തിയേറ്ററും
യാക്കോബ് തോമസ്

ലിംഗപദവി. വിദ്യാഭ്യാസം, മാനവവിഭവശേഷി: ഒരന്വേഷണം
ഡോ. ഷീബ എം. കുര്യൻ

സൈബർ സ്ത്രീവാദത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക അക്ഷങ്ങൾ
ഡോ. ബ്രില്ലി റാഫേൽ

ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ മലയാളവാക്ക് എന്താവും?
ഗാർഗി ഹരിതകം

വെള്ളാനകളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും നാട്ടിലെ കളക്ടർ ഉദ്യോഗസ്ഥകൾ
അപർണ പ്രശാന്തി

അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ സ്വരൂപിതസ്വത്വം എന്നനിലയിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
മീനു എ.എം.

സമയം, കാമന: ചരിത്രത്തിൻ്റെ അമ്പടയാളങ്ങൾ
ഡോ. ജി. ഉഷാകുമാരി

ഭാഗം 3
വീണ്ടെടുപ്പുകൾ

കാഴ്ചയുടെ കണ്ണിലൂടെ ഇന്ദുലേഖ വായിക്കുമ്പോൾ
ആശാലത

Shaping of Rights: State, Jati and Gender
P. S. Manojkumar

താത്രി: സംഭവം, ലിംഗപദവി, പരിണാമം
ഡോ. അജി.കെ.എം

‘Yakki’ and ‘Kuruthi’ – A Study of the Female Offices of Pre-Perumal Period
Kavitha Sivadas

അനുബന്ധം

സംഭാഷണം
എ.കെ. ജയശ്രീ/ കെ. പി. ഗിരിജ

Scroll to Top