മലയാള നിരൂപണം പുനർവായനകൾ

Malayalpachcha issue 6- malayalaniroopanam-punarvayanakal

ആമുഖം
വായനയും പുനർവായനയും

പുനർവായനകൾ- മലയാളവിമർശനം
സ്കറിയാ സക്കറിയ

സാഹിത്യ വിമർശനവും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും
പി.പവിത്രൻ

ആദ്യകാലനിരൂപണം -പുനർവായനയുടെ സാധ്യതകൾ
എൻ. അജയകുമാർ

സ്ഥലം കാലം ചരിത്രം
വി.വിജയകുമാർ

മണിപ്രവാളവിമർശനങ്ങൾ: വഴിയും പൊരുളും
ഡോ. ദിലീപ്‌കുമാർ കെ. വി

കലയിലെ പ്രതിനിധാനം:
ഡോ. അനിൽ കെ. എം

ലിംഗപദവിയും വിമതലൈംഗികതയും
ഡോ. ഷംഷാദ് ഹുസൈൻ

പരിസ്ഥിതിനിരൂപണത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ
പ്രൊഫസർ വത്സലൻ വാതുശ്ശേരി

സാഹിത്യനിരൂപണത്തിന്റെ ദ്രാവിഡമുഖം
ഡോ. എം. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി

നവോത്ഥാനകാലവിമർശനം: നിലപാടുകളും പരിവർത്തനവും
ഡോ. എം.എൻ. രാജൻ

സ്ത്രീവാദവും മലയാളസാഹിത്യനിരൂപണവും
സോണിയ ഇ.പ

സി.ജെ തോമസിൻ്റെ കൃതികളിലെ വ്യക്തിസങ്കല്പം
അക്ഷയ ടി.എസ്.

നവകുടുംബനിർമ്മിതിയും ഏംഗൽസിയൻ ചിന്താപദ്ധതിയും
അമ്പിളി.എം.വി

എം.ആർ.നായരുടെ കാവ്യസങ്കല്പം:
ദിൽഷ പി.കെ.

മലയാളിയുടെ വിമർശാവബോധത്തിന്റെ വികാസം: ലീലാതിലകത്തെ മുൻനിർത്തി ഒരന്വേഷണം
മഞ്ജു കെ

പാഠവിമർശനം: സാഹിതീയതയിൽ നിന്നും സാംസ്കാരികതയിലേക്കുള്ള പരിണാമം
മഞ്ജു എം. പി

പാശ്ചാത്യ-പൗരസ്ത്യ സൈദ്ധാന്തിക സമീക്ഷകൾ
നേവി ജോർജ്

നിരൂപണസാഹിത്യത്തിലെ അധികാരഘടന
ദിവ്യ ഒ.ഡി

മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ശകുന്തള
ജൂലിയാ ഡേവിഡ്

എഴുത്തച്ഛനും കാലവും (1938)
ടി.എം. സോമലാൽ

Scroll to Top