ഫോക്ലോർ

malayalapachcha 1 – 2015

ആമുഖം

ഫോക്ലോർ പഠനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം
ഡോ. ഒ.കെ. സന്തോഷ്

നാടകസങ്കേതങ്ങൾ തോല്പാവക്കൂത്തിൽ
ബീന്ദു രാജൻ

ഗോത്രകലകളുടെ അതിജീവനം: ഇടുക്കിയിലെ ഗോത്രകലകളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പഠനം
ജയകുമാർ.ആർ

കളമെഴുത്തും പാട്ടും അവതരണകലാസ്തിത്വവും നാടോടിത്തനിമയും
എം. രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള

മാർഗ്ഗംകളിയിലെ നാട്ടുവഴക്കങ്ങൾ
സി.ബീന ടി.എൽ

മോഹിനിയാട്ടത്തിലെ നാടോടി സ്വത്വാവിഷ്കരണം
അക്ഷര എം. ദാസ്

അവനവൻ കടമ്പയിലെ ഫോക് ഘടകങ്ങൾ
വീണാഗോപാൽ വി.പി

പരിശംവയ്പ് – ആലപ്പാട്ടരയരുടെ ഐതിഹ്യവും അനുഷ്ഠാനവും
ഗായത്രി.കെ.പി

പറയസമുദായത്തിന്റെ അവതരണകലകളും സാംസ്കാരികസ്വത്വവും
സുസ്മിത.ടി

സർപ്പക്കളം അല്ലെങ്കിൽ കളംപാട്ട്
രാധ പി.എസ്.

ചവിട്ടുനാടകത്തിലെ നാടോടി വഴക്കങ്ങൾ: രൂപവിശകലനം
പ്രഹേഷ്.ടി.പി.

രംഗവേദികളിലെ നാടോടിസ്വത്വം
ജെബിൻ ജെ.ബി

ഇക്കോ-ഫെമിനിസം നാടോടി-കാർഷിക സംസ്കൃതിയിൽ
ഷെറീനാ റാണി ജി.ബി

നാടൻ കലാപാരമ്പര്യം – പൂരക്കളിയിൽ 
ദീപ ബി.എസ്.

കേരളത്തിലെ നാടോടിനാടകാവതരണങ്ങളും ആധുനിക നാടകാവതരണസങ്കേതങ്ങളും -അന്താരാഷ്ട്ര നാടകോത്സവത്തെ മുൻനിർത്തി ഒരന്വേഷണം
മുഹമ്മദ് ബഷീർ കെ.കെ

കണ്യാർകളിയുടെ സാംസ്കാരികപാഠങ്ങൾ
ധനുഷ സി.എം

കേരളീയ നാടോടിരംഗ പാരമ്പര്യവും തെരുവുനാടകവേദിയും ‘നാട്ടുഗദ്ദിക’യെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനം
ശ്രീജ.ജെ.എസ്

ജാതി-ലിംഗസമതയും നാടോടി നാടകങ്ങളും
രോഷ്‌നി കെ ലാൽ

തെയ്യവും കോമരവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന ദൈവവൃത്തി
അനിത.ഇ.വി

തിറയാട്ടം ഒരനുഷ്ഠാനകല എന്ന നിലയിൽ
നിമ്മി. എ.പി

സംഘക്കളിയിലെ ഫോക്‌ലോർ അംശങ്ങൾ
ദിവ്യ ശീവൊള്ളി

തുള്ളൽകൃതികളിലെ ഫോക് ലോർ
ബീന.കെ

തിരുവാതിരക്കളിയും നാടോടിത്തനിമയും
ഡോ.എം.ഗംഗാദേവി

അതിജീവനത്തിൻ്റെ കീഴാളപാഠങ്ങൾ പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിൽ
നിത്യ പി. വിശ്വം

വടക്കൻപാട്ടിൽ നിന്ന് ‘ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ’യിലെത്തുമ്പോൾ സംഭവിച്ച വ്യക്തിസ്വത്വവ്യതിയാനങ്ങൾ – ഒരു പുനർവിചിന്തനം 
മെറിൻ ജോയ്

Scroll to Top