എതിരെഴുത്തുകൾ എതിരെഴുത്തുകൾ

malayalapachcha 2 – 2016 february

ആമുഖം

മുഖക്കുറിപ്പ്
എതിരെഴുത്തിലെ ആഖ്യാനവിശേഷം

നവമാധ്യമാധികാരത്തിന് ഒരു അനുബന്ധം
ഡോ. അജി കഴിയ്ക്കാട്ട്

നഗരാധികാരത്തിൻ്റെ അധിനിവേശങ്ങൾ –ആലാഹയുടെ പെൺമക്കളിൽ
സ്മിത എൽസി സെബാസ്റ്റ്യൻ

കവിതയിലെ പെൺപിറവികൾ
ജോയ്‌സി റോജ വർഗ്ഗീസ് എം.

അധികാരം, പ്രതിരോധം-‘മാറ്റാത്തി’യിൽ
അനു ട്രീസ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി

അരികുജീവിതവും അധികൃതരാഷ്ട്രീയവും ‘ചാവൊലി’യിൽ 
ഉർസുല എൻ

പ്രതിരോധ പാഠങ്ങൾ-സി.അയ്യപ്പൻ്റെ കഥകളുടെ പഠനം 
വീണാഗോപാൽ വി.പി.

പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ രംഗഭാഷ്യം ‘തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക്
ഡോ. ജാൻസി കെ.എ

അധികാരവും പ്രതിരോധവും
-എം. സുകുമാരന്റെ ചെറുകഥകളിൽ

മെറിൻ ജോയ്

പരിണയം – ഉരൽപ്പുരയിൽ നിന്ന് ഒരുറച്ച ശബ്ദം
എം. രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള

അധികാര പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരം -അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിൽ 
പ്രജിനി പ്രകാശ്

അനുഷ്ഠാനകലകളിലെ ആവിഷ്കാര- പ്രതിരോധ സാദ്ധ്യതകൾ: ‘അഗ്നിക്കാവടി’യെ മുൻനിർത്തി ഒരു പഠനം
ശ്രീജ.ജെ.എസ്

ഭരണകൂടത്തിന്റെയും പുരുഷാധിപത്യസമൂഹത്തിന്റെയും ഭയപ്പെടുത്തലിന്റെ പാഠങ്ങൾ
ദിവ്യധർമ്മദത്തൻ

 പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ സാമൂഹികമാനങ്ങൾ
സിമി എ.ജെ.

പെൺവിനിമയങ്ങളിലെ അധികാരരൂപങ്ങൾ
സൗമ്യ സി.എസ്

 ‘ചാവൊലി’ – അതിജീവനത്തിന്റെ വേരുകൾ
ശ്രുതി കെ

കുടുംബമെന്ന അധികാരസ്വരൂപം-മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകളിൽ
വിജിത പി

പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ജാതിചരിത്രം വടുതലയുടെ കഥകളിൽ
ഡോ.സുധീർകുമാർ. പി

സ്ത്രൈണസത്തയുടെ ചോദന
ധന്യ.എസ്.പണിക്കർ

കുറ്റവും ശിക്ഷയും സി.ജെ.യുടെ ക്രൈം നാടകത്തിൽ
മുഹമ്മദ് ബഷീർ കെ.കെ

സ്ത്രീയധികാരവും പ്രതിരോധവും നളിനി ജമീലയുടെ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിൽ
ഉദയൻ. എസ്

ബർസ-തലകുനിക്കാത്തവൾ
ദീപ ആർ.വി.എം

അതിജീവനത്തിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര
അൻഡേവിഡ്

 പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭിന്ന മുഖങ്ങൾ 
ഷീന. വി.കെ

കുടുംബം അധികാരം പ്രതിരോധം
നിമ്മി.എ.പി

‘തകർന്നുയരുന്ന ദേവബിംബങ്ങൾ’
ഡോ. ഗംഗാദേവി.എം

അധികാരത്തിന്റെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം
ബീന.കെ

അധികാരവും സിവിൽ സർവ്വീസും-‘യന്ത്രം’ എന്ന നോവലിൽ
ഷെറീനാ റാണി ഇ. ബി

ഖസാക്കിലെ ആഖ്യാനപരിണാമങ്ങൾ 
ദീപ ബി.എസ്

Scroll to Top